title
Enefiti vedelproduktides üldväävli määramise metoodikate võrdlev analüüs
Comparative analysis of total sulfur determination techniques in the liquid products of Enefit plant
Сравнительный анализ методик определения общей серы в жидких продуктах установки Enefit
author
Tortsova, Natalja
description
Lühikokkuvõte
Abstract
defence date
language
rights
piiratud ligipääs
limited access