title
Pinnaste kihtstabiliseerimine kui alternatiiv pinnaste asendamisele. Keskkonna- ja majandusliku mõju hindamine
Soil Stabilisation as an Alternative to Soil Replacement. Environmental and Economic Impact
author
Raud, Mikk
keywords
pinnaste kihtstabiliseerimine
soil stabilisation
description
Lühikokkuvõte
Abstract
supervisor
defence date
language
rights
Avalikustamisele mittekuuluv lõputöö. Lõputööga on võimalik tutvuda teaduskonnas/asutuses kohapeal
Restricted access. Available at academic unit, please contact staff for more information