title
Eelanalüüs maakohtute tsiviilasjade menetluste haldamiseks ja juhtimiseks kohtute infosüsteemis
Pre-analysis for Administration and Management of County Courts Civil Court Cases in Courts Information System
keywords
digitaalne kohtumenetlus
menetluste haldamine ja juhtimine
disainmõtlemise protsess
kõrge vs madala detailsusastmega prototüüp
kasutajaliidese ja kasutajakogemuse disan
digital court procedure
administration and management of court cases
courts information system
high-fidelity vs low-fidelity prototyping
UI/UX design
defence date
language
department / college