title
Ärikliendi ootuste täitmise võimalused personaliotsingu teenuse näitel
The Possibilities of Meeting Business Customers Expectations in Case of Recruitment Services
author
Meikas, Karin
supervisor
defence date
language
rights
Lõputöö kättesaadav TTÜ arvutivõrgus
Accessible in TTÜ network