title
Miniatuurse aatom- ja magnetjõu mikroskoobi rakendamine muudetavas magnetväljas CoFe/IrMn multikiht-kile näitel
Atomic- and magnetic-force microscopy in variable applied magnetic fields (PPMS AFM-MFM) on CoFe/IrMn multilayer
author
Link, Joosep
description
Lühikokkuvõte
Abstract
supervisor
defence date
language
rights
Avalikustamisele mittekuuluv lõputöö. Lõputööga on võimalik tutvuda teaduskonnas/asutuses kohapeal
Restricted access. Available at academic unit, please contact staff for more information