title
Arhiveerimistegevuste funktsionaalsuste analüüs dokumendihaldussüsteemi Delta näitel
Analysis of Archiving Activities Functions Based on Example of the Document Management System Delta
author
Piiritalo, Eliise
defence date
language
department / college