title
MTBE fotokatalüütiline oksüdatsioon gaasifaasis pihustuspürolüüsiga sünteesitud õhukestel kiledel
Gas-phase photocatalytic degradation of MTBE on titania thin films synthesized by spray pyrolysis
description
Lühikokkuvõte
Abstract
defence date
language
rights
Avalikustamisele mittekuuluv lõputöö
Lõputööga on võimalik tutvuda teaduskonnas/asutuses kohapeal