title
Deformeeruvatele tugedele toetuvate pingebetoonist õõnespaneelide kandevõime arvutamise meetodite võrdlus
Comparison of design methods of shear capacity of prestressed hollow core slabs on flexible supports
author
Veibri,Kaarel
keywords
elastsed toed
deformeeruvad toed
hollow core slabs
flexible supports
non-rigid supports
defence date
language
rights
Lõputöö kättesaadav TTÜ arvutivõrgus