title
Katendikonstruktsiooni tööressursi arvutus etapiviisilisel ehitamisel
Pavement life resource calculation at staged construction
author
Olõkainen, Aleksandr
description
Lühikokkuvõte
Abstract
supervisor
defence date
language
rights
piiratud ligipääs
limited access