title
Aroonia (Aronia melanocarpa), pohla (Vaccinium vitis-idaea) ja assai (Euterpe oleracea) bioaktiivsete ühendite ekstraktsioon ioonsete vedelikega
Extraction of bioactive compounds from black chokeberry (Aronia melanocarpa), cowberry (Vaccinium vitis-idaea) and acai berry (Euterpe oleracea) with ionic liquids
description
Lühikokkuvõte
Abstract
supervisor
defence date
language
rights
Avalikustamisele mittekuuluv lõputöö. Lõputööga on võimalik tutvuda teaduskonnas/asutuses kohapeal
Restricted access. Available at academic unit, please contact staff for more information