title
Sammuva ekskavaatori konstruktsioonide kindluse suurendamine. Walking dragline design reliability increase. Повышение надёжности конструкции шагающего экскаватора
author
Ivanov, Maxim
keywords
description
Lühikokkuvõte
Abstract
defence date
language
rights
Avalikustamisele mittekuuluv lõputöö. Lõputööga on võimalik tutvuda teaduskonnas kohapeal.
Restricted access. Available at academic unit, please contact staff for more information.