title
Poolkoksigaasi kalorsuse ja koostise määramise võimalused Petroteri tsehhis
Possibilities of determination both component composition and calorific value of semi-coke gas of Petroter workshop
Возможности определения компонентного состава и калорийности полукоксового газа цеха Petroter
author
Butkina, Ekaterina
keywords
kalorsus
gaas-vedelik kromatograafia
gaas-adsorbtsioon kromatograafia
calorific
gas-liquid chromatography
gas-adsorption chromatography
calorimetric bomb
description
Lühikokkuvõte
Abstract
supervisor
defence date
language
rights
ei kuulu avalikustamisele