title
Ühekordsete e-sigarettide vedelikes leiduvate raskmetallide määramine kasutades ICP-MS meetodit
Determination of Heavy Metals in Disposable E-cigarette Liquids by ICP-MS
author
Kärp, Markus
supervisor
Lootus, Jennie-Ry
defence date
language