title
Logimise arendusnõuete analüüs ja spetsifitseerimine Eesti riigiasutuste näitel
Logging Requirement Analysis and Specification for Development Based on governmental Institutions of Estonia
author
Hallas, Tiit
keywords
logi analüüs
arendusnõuded
log analysis
development requirements
supervisor
Peekma, Mait
defence date
language