title
Elimination of Uremic Toxins during Dialysis assessed with the Optical and Analytical Methods
Ureemiliste toksiinide elimineerimise hindamine dialüüsravil optiliste ja analüütiliste meetoditega
author
Lauri, Kai
keywords
UV absorbance
small water soluble molecules
middle molecules
protein bound molecules
beta-2-microglobuline
indoxyl sulphate
high-performance liquid chromatography
UV spectroscopy
UV absorptsioon
väikesed veeslahustuvad molekulid
keskmised molekulid
valkudega seotud molekulid
beeta-2-mikroglobuliin
indoksüül sulfaat
kõrgsurvevedelik kromatograafia
fluorestsents spektroskoopia
UV spektroskoopia
serial number
Doctoral thesis 14/2020
Doktoritöö 14/2020
publisher
TalTech Press
TalTech Kirjastus
supervisor
Holmar, Jana
defence date
15.06.2020
identifier
https://digikogu.taltech.ee/et/Item/85965453-b6b4-4a1c-bdb6-8ebb28420fe9
ISBN 9789949835560 (pdf)
https://doi.org/10.23658/taltech.14/2020
language
rights
CC BY-NC-SA