title
Tarbijate turundusliku nõusoleku otsust mõjutavad tegurid Eesti pangandusteenuste näitel
Factors influencing consumers' marketing consent decisions in Estonian banking services
author
Juhani, Iris
supervisor
defence date
language