title
Majandusindikaatorite mõju valuutakursi muutusele valuutapaari EUR/USD näitel
Impact of Economic Indicators on Change in Exchange Rate on the Example of the Currency Pair EUR/USD
author
Mardi, Gerda
supervisor
defence date
language