title
Eestis ehitatud nõukogudeaegsete raudbetoontaladest tüüpsildade laiendamise ja kandevõime analüüs
Feasibility analysis of widening and load capacity of Soviet-era precast reinforced concrete beam bridges constructed in Estonia
author
Liigmann, Tõnis
description
Lühikokkuvõte
Abstract
supervisor
defence date
language
rights
piiratud ligipääs
limited access