title
Erineva orgaanilise süsiniku sisaldusega põlevkivide hüdrogeeniva otsevedeldamise uuring
Research of destructive hydrogenation process of oil shales with different organic carbon content
Исследование процесса деструктивной гидрогенизации сланцев с разным содержанием органического углерода
author
Slavjanskov, Deniss
keywords
vähese tuhasisaldusega kerogeeni kontsentraat
poolkoksitamine
destruktiivne hüdrogeenimine
otsene vedeldamine
kaudne vedeldamine
põlemissoojus
low ash concentrate kerogen
destructive hydrogenation
direct liquefaction
indirect liquefaction
description
Lühikokkuvõte
Abstract
supervisor
defence date
language
rights
Avalikustamisele mittekuuluv lõputöö. Lõputööga on võimalik tutvuda teaduskonnas/asutuses kohapeal
Restricted access. Available at academic unit, please contact staff for more information