title
Turvalise avatud interneti poole: Ühendkuningriigi ja ELi küberjulgeolekualaste õigusaktide võrdlev analüüs digitaalse elemendiga ühendatavate toodete kohta VKE-dele
Support of a secure Open Internet: A comparative analysis of the UK and EU cybersecurity legislation on connectible product with digital element for SMEs
supervisor
defence date
language