title
Tarbijate eelistused ja ostukäitumist mõjutavad tegurid Eestis kasvatatud lauaviinamarjade näitel
Consumer preferences and factors influencing purchasing behavior on the example of table grapes grown in Estonia
author
Liivandi, Jana
supervisor
defence date
language
rights
Lõputöö kättesaadav TTÜ arvutivõrgus