title
Ettevõtte kasvuhoonegaaside jalajälje hindamine Scanweld AS näitel
Assessment of the Greenhouse Gas Footprint of the Company Scanweld AS
author
Männiste, Daniel
supervisor
Laht, Janika
defence date
language