title
Muudatuste juhtimine organisatsiooni tegevuspõhimõtete ümberkujundamisel Telia Eesti AS suurkliendihalduse näitel
Change Management in redesigning an Organisations Activity Plan based on the Example of Telia Eesti AS Large Corporate Customer Management
supervisor
defence date
language