title
Aastaaruannetes sisalduvate arvjooniste kasutamise stabiilsuse mõjutegurid Kesk- ja Ida-Euroopa pankades
Determinants of stability in the use of graphs in annual reports of Central and Eastern European banks
author
Noorlind, Artur
supervisor
Vicente, Ricardo
defence date
language
rights
Lõputöö kättesaadav TTÜ arvutivõrgus
Accessible from the TUT network only