title
AI tehnoloogiate mõju IKT valdkonna töötajate tööhõivevõimele ja töökoha kindlusele
The impact of AI technologies on the employability and job security of ICT employees
author
Rei, Maarit
keywords
info- ja kommunilatsioonitehnoloogia
job security
meaningful work
artificial intelligence technologies
supervisor
defence date
language