title
Tervishoiuteenuste käibemaksuvabastuse kohaldamine ning refraktiivkirurgiakliiniku laienemise tasuvuse hindamine sisendkäibemaksu osalist mahaarvamist arvestades
Application of VAT Exemption for Medical Services and Expansion Effectiveness Assessment of a Refractive Surgery Clinic Regarding Partial Deduction of Input VAT
author
Altküla, Kadri
defence date
language