title
Tuule suuna mõju elektrituulikutele ja ühenduskaablitele sõltuvalt elektrituulikute paigutusest tuulepargis
Influence of the wind direction to the wind turbines and connection cables according to the wind farm layout
author
Koolmeister, Siim
keywords
tuulepark
tuulepargi paigutus
kaabelliinide koormatus
renawable energy
wind farm layout
cable lines utilization
wake effect
supervisor
defence date
language