title
Tarbekaupade soopõhiline turundus - kaasaegse tarbija vajaduste rakendamine
Gender-Marketing of Consumer Goods: Adjusting to Contemporary Consumer Needs
author
Rühle, Romy Juliana Venus Eva
keywords
gender-marketing
gender-balanced
gender-neutral
defence date
language
rights
Lõputöö kättesaadav TTÜ arvutivõrgus
Accessible in TTÜ network