title
Puudega isiku kaitse töösuhtes ja seos töövõimereformiga
Legal Protection for Disabled Person in Work Relationship and Connection with Work Ability Reform
author
Leiaru, Merlyn-Mai
description
Lühikokkuvõte
Abstract
defence date
language
rights
Avalikustamisele mittekuuluv lõputöö. Lõputööga ei ole võimalik tutvuda teaduskonnas kohapeal
Restricted access. Not available at academic unit