title
Aegruumi kuubi järjestamine ja selle rakendamine finantsturul
Reordering of the Space-Time Cube and its Application to Financial Markets
author
Lillemägi, Helene
keywords
aegruumi kuup
kolmemõõtmelise andmekogu järjestamine
space-time cube
three-dimensional database reordering
supervisor
defence date
language