title
Partnerlusturunduse mõju brändile ja müügile Vivian Agency klientide näitel
The effect of affiliate marketing on brand and sales on the example of Vivian Agency
author
Tepp, Doris
description
Lühikokkuvõte
Abstract
supervisor
defence date
language
rights
Tähtajalise juurdepääsupiiranguga lõputöö. Täistekst avalikustatakse 17.05.2029