title
Tuhandeeuroste arvete deklareerimise kohustuse mõju ettevõtte konkurentsivõimele ning maksupettustega võitlemisele
The impact of the obligation to declare invoices exceeding eur 1000 on the competitiveness of the companies and on combating tax frauds
author
Pattak, Mariliis
keywords
tuhandeeuroste arvete deklareerimine
VAT fraud
annex to VAT return
declaration of invoices exceeding EUR 1000
defence date
language