title
Kuidas disinida vestlusrobotit avaliku sektori tarbeks: uurimus LvivCityHelper vestlusroboti näitel
How to design a chatbot for a public sector: Case-study of LvivCityHelper bot
author
Petriv, Yuliia
keywords
poliitiline aktiivsus
üksikjuhtumi uurimus
political participation
single case study
defence date
language
rights
Lõputöö kättesaadav TTÜ arvutivõrgus