title
Koospaiknemise mõju koostöö eeldustele: Politsei- ja Piirivalveameti ja Päästeameti näide
The influence of co-location on the prerequisites of collaboration: the example of the Estonian Police and Border Guard Board and Rescue Board
author
Varik, Katrin
keywords
koostöö eeldused
koospaiknemine
horizontal collaboration
prerequisites of collaboration
co-location
defence date
language