title
Investeerimisprojekti analüüs mikroettevõtte näitel
Analysis of investment project based on the microenterprise
author
Kraus, Jaana
keywords
kulude jagunemine
tootmise intensiivsuse kalkulatsioon
tootmise efektiivsuse kalkulatsioon
tootmisvõimsuste planeerimine
sale forecast
calculation of work intensity
calculation of work efficiency
planning of production capacities
defence date
language