title
Võrgutariifid ning selle optimaalne valik avalikele hoonetele
Grid Tariffs and Grid Tariff optimal selection for Public Buildings
author
Sokko, Riho
keywords
võrguettevõtjad
võrgutariifi õigusaktid
tarbimisandmed
optimaalne võrgutariif
grid tariff
network operators
tariff legislation
methodology of calculation
optimal network tariff
description
Lühikokkuvõte
Abstract
supervisor
defence date
language
rights
Avalikustamisele mittekuuluv lõputöö. Lõputööga on võimalik tutvuda teaduskonnas/asutuses kohapeal
Restricted access. Available at academic unit, please contact staff for more information