title
Autoritasude arvutamine siirdehindades maksustamise vältimiseks
Royalty Rate Valuation in Transfer Pricing: Analysis from a Tax Avoidance Perspective
author
Lepistö, Jonna Kaarina
supervisor
defence date
language