title
Tsiviilpartnerlus euroopalike väärtuste kontekstis: Eesti kooseluseadus võrdluses teiste Euroopa Liidu riikide õigusaktidega
Civil partnership in the context of the European values: Estonian Partnership Act in comparison with the legislation of other European Union states
author
Lepp, Diana
defence date
language