title
Väljakuulutamiseta läbirääkimistega hankemenetluse tulemusena sõlmitud teenuste hankelepinguga kaasnev ebaseaduslik riigiabi
The Question of Unlawful State Aid in Awarding a Contract in the Negotiated Procedure without Prior Publication to Contract Services
author
Metsis, Anna-Maria
supervisor
defence date
language