title
Toksiliste lenduvate orgaaniliste ainete segude gaasifaasiline fotokatalüüs F3 katalüsaatoriga
Gas-phase photocatalytic oxidation of mixtures of toxic volatile organic compounds with F3 catalyst
author
Gnatjuk, Marija
description
Sisukokkuvõte
Abstract
defence date
language
rights
ligipääs on piiratud