title
Laevaheitmete ja lastijäätmete liigid ning seadmed nende vastuvõtmiseks ja töötlemiseks – kirjanduse ülevaade
Ship-generated wastes types and equipment alternatives to collect and treat the wastes – literature overview
keywords
laevaheitmed
lastijäätmed
ship-generated wastes
reception facilities
waste treatment
description
Lühikokkuvõte
Abstract
supervisor
defence date
language
rights
piiratud ligipääs
limited access