title
Riskid rahvusvahelise maanteetranspordi veodokumentide menetlemisel DSV Transport AS näitel
Risks in CMR Waybill Managing on the example of DSV Transport Ltd
keywords
riskid logistikas
veoahel
CMR saateleht
logistikaaudit
risks in logistics
CMR waybill
logistics audit
description
Lühikokkuvõte
Abstract
supervisor
defence date
language
rights
Avalikustamisele mittekuuluv lõputöö. Lõputööga on võimalik tutvuda teaduskonnas/asutuses kohapeal
Restricted access. Available at academic unit, please contact staff for more information