title
Täisbetoneeritud õõnte mõju õõnespaneeli põikjõukindlusele suurel koormusel
Influence of concrete filled cores to the hollow-core slab shear capacity under the heavy load
keywords
õõnte täisbetoneerimine
põikjõukindlus
cores filling
shear capacity
defence date
language
rights
Lõputöö kättesaadav TTÜ arvutivõrgus