title
Evaluation of Estonian Primary Healthcare Electronic Health Records Usability
Hinnang Eestis kasutatavale perearstiinfosüsteemide kasutusmugavusele
author
Vanker, Evelin
keywords
perearstisüsteemid
EHR
description
Lühikokkuvõte
Abstract
defence date
language
rights
Ligipääs piiratud
Limited access