title
Riigipoolse õigusabi kättesaadavus RÕS § 37 lg 1 alusel Euroopa Inimõiguste Kohtusse pöördumiseks
Granting state legal aid according to State Legal Aid Act § 37 (1) for filing a complaint to the European Court of Human Rights
author
Paart, Reelika
keywords
riigi õigusabi
õigus kohtulikule arutamisele
õigus võrdsele kohtlemisele
state legal aid
right to fair trial
right to equality
supervisor
defence date
language