title
Kukersiitse põlevikiviõli fraktsioonide pindpinevus
Surface tension of Kukersite shale oil
author
Albert, Tiina
description
Lühikokkuvõte
Abstract
defence date
language
rights
Avalikustamisele mittekuuluv lõputöö. Lõputööga on võimalik tutvuda teaduskonnas/asutuses kohapeal
Restricted access. Available at academic unit, please contact staff for more information