title
Ettevõtlusega alustamist mõjutavad tegurid Eesti näitel
Factors which influence starting entrepreneurship on the example of Estonia
author
Paumets, Maris
supervisor
defence date
language
rights
Lõputöö kättesaadav TTÜ arvutivõrgus
Accessible in TTÜ network