title
Satelliidi toorandmete simulatsiooni tarkvara analüüs, projekteerimine ja prototüüpimine
Analysis, Design and Prototyping of Satellite Raw Data Simulation Software
author
Fisun, Dmitry
defence date
language