title
Krediidiriski mõju USA pankade kasumlikkusele 2008 aasta finantskriisi eel ja ajal
The impact of credit risk on profitability of US banks prior to and during the financial crisis of 2008
supervisor
defence date
language