title
Autotööstusettevõtete finantsaruannete võrdlusanalüüs Volkswagen Grupp ja BMW Grupp näitel aastatel 2012-2016
Comparative Financial Statement Analysis of Car Manufacturing Companies Based on Volkswagen Group and BMW Group During Years 2012-2016
author
Viippola, Arttu Sebastian
keywords
supervisor
defence date
language